۱۰ شهریور ۱۳۵۳ - مراسم افتتاح هفتمین دوره بازی های آسیایی در مجموعه ورزشی آریامهر تهران(آزادی کنونی) برگزار می شود. هفتمین دوره بازی های آسیایی(۱۹۷۴) از دهم تا بیست و پنجم شهریور ۱۳۵۳ در تهران برگزار شد.

کد خبر: 443634