به گزارش افکارنیوز،

خانواده هادی نوروزی امروز جلسه ای با علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در داخل باشگاه پرسپولیس برگزار کردند. این جلسه پیرامون مطالبات کاپیتان فقید پرسپولیس است.

شنیده می شود قرار است علی اکبر طاهری امروز مبلغی از قرارداد هادی نوروزی را به خانواده اش پرداخت کند.