به گزارش افکارنیوز،

گلر پرسپولیسی ها در تمرین امروز در حالی که حضور سوشا مکانی بیش از هر چیز دیگری جلب نظر می کرد، آرام و بی حاشیه کار خود را ادامه داد. جالب اینکه در سایت پرسپولیس در گالری عکس ها هیچ اثری از سوشا مکانی نیست اما این تصویر مرتضی قدیمی پور در بین عکس ها خودنمایی می کند.