به گزارش افکارنیوز،

مهدی طارمی ستاره این روزهای پرسپولیس که قرمزها برای رویاهای بزرگ شان در نیم فصل دوم روی او حسابی ویژه باز کردند ، در جدیدترین عکسی که از او در فضای مجازی پیچیده ، در قابی با ناصر محمدخانی و فرشاد پیوس ایستاده . عکسی سلفی که ناصر محمدخانی گرفته است. ناصر محمدخانی ، غزال تیزپای دهه 60 قرمزها که هیچ کس به گرد پایش هم نمی رسید و اصلا با او بود که می گفتند پرسپولیس با سوت داور دو گل از حریف پیش است. فرشاد پیوس ، گلزن مادرزاد دهه 70 قرمزها ، دیگر عضو این گروه سه نفره است. آقای گلی که انگار بو می کشید کجا بایستد تا کار را تمام کند. طارمی اگرچه تا هر یک از این دو بازیکن شدن ، فاصله ای زیاد دارد اما اگر بخواهد ، می تواند . اگرچه پرسپولیس مهاجم بزرگ دیگری مثل دایی را هم داشته اما هیچ گاه برای قرمزها مثل این دو نفر نبوده است. آیا طارمی می تواند پا جای پای این دو بزرگ تاریخ تیمش بگذارد؟