به گزارش افکارنیوز،

در این بین پرسپولیس به لوبانف برای نیم فصل یعنی 13 بازی مبلغ 324 میلیون پرداخت،بازیکن دوم یعنی علی محسن زاده برای حضور در پرسپولیس 80 میلیون گرفت که قرار داد او با سرخها 2 سال ونیم بوده است.
اما آینه چی سومین بازیکن مورد اشاره است که 15 میلیون با این تیم قرار داد بست وقرار داد او با تیم فوتبال پرسپولیس 3 سال ونیم است وبعد از سال جاری او باید 3 فصل در تیم فوتبال پرسپولیس باشد!