به گزارش افکارنیوز،

 گسترشی‌ها که روی خطای نورافکن روی درویشی صاحب این موقعیت ویژه شده بودند، با  ضربه چیپ عجیب محمد ابراهیمی که کمی هم مغرور نواخته شد، روحیه خود را تا حدی از دست دادند و با گلزنی شهباززاده در صحنه بعدی ناگهان فروریختند. این صحنه از دست رفتن این ضربه پنالتی است که مهدی رحمتی بعد از خیز به سمت راست خود، دوباره به وسط دروازه برمی‌گردد تا با کف دست چپ ضربه آرام ابراهیمی را مهار کند.