به گزارش افکارنیوز،

جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز با قهرمانی ایران به پایان رسید تا هم در میزبانی و هم در عملکرد فنی ایران یکی از بهترین تورنمنت های خود را پشت سر بگذارد. اما نکته جالب این رقابت ها میزبانی شیراز و کشتی های فوق العاده زیبای امید نوروزی بود که یکی از بهترین نمایش خود را مقابل چشمان همشهری های خود به اجرا گذاشت.

 

او در دیدار فینال مقابل زایور کابالویف روس عالی ظاهر شد و با سالتوهای خود سالن را به وجد آورد. تماشاگران از او فقط فنونی که در آن شگرد دارد را می خواستند و امید هم کم نگذاشت به طوریکه با سالتو و باراندازهای پی در پی خود همشهری های خود را به اوج غرور مقابل روس ها رسانده بود. شیرازی ها فقط از امید ضربه فنی می خواستند که او هم با حمایت آنها فوق العاده ظاهر شد.