به گزارش افکارنیوز،

مهدی طارمی و رامین رضاییان با قراردادی دو ساله محمدعلی کالیکسن ایجنت ترک تبار را به عنوان مدیر برنامه خود انتخاب کردند.

اعتبار این قرارداد از 26 جون 2016 تا 25 جون 2018 خواهد بود.