به گزارش افکارنیوز،

علی اکبر طاهری در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس درمورد صحبت‌های افشارزاده علیه وزیر ورزش و قراردادهای پرسپولیسی ها خاطرنشان کرد: خواهش می‌کنم از حواشی دوری کنید، همه قراردادهای ما شفاف است و یک قرارداد بسته شده که آن هم در سازمان لیگ ثبت شده است. هیچ چیزی پیچیده و پنهانی هم نیست. ما باید سعی کنیم که فضای فوتبال را حفظ کنیم تا تماشاگران هم به ورزشگاه بیایند و از فوتبال لذت ببرند.

طاهری در مورد اینکه آیا فکر می‌کند واقعاً وزیر ورزش پرسپولیسی است، گفت: خودتان که این سوال را پرسیدید، خنده‌تان گرفت، پس من هم نظری ندارم.