به گزارش افکارنیوز،

پس از حضور مالکان چینی با شرکتی تحت عنوان سانینگ، موراتی سهامش را فروخت و دیگر در این تیم سمهی ندارد. او که فعلا به عنوان رئیس افتخاری باشگاه فعالیت دارد، حال با پیشنهادی برای بازگشت به صندلی ریاستش روبرو شده است.

 

او در این رابطه گفت:" بازگشت به اینتر؟ در این رابطه از من سوال شد. ریاست باشگاه افتخار بزرگی است ولی نمی‌دانم چه باید بگویم."

 گفته می‌شود که توهیر به زودی از سمت ریاست باشگاه کنار خواهد رفت و جای خود را به موراتی خواهد داد. با این حال همه این موارد به این بستگی دارد که موراتی بتواند با مالکان چینی به توافق برسد. خاویر زانتی که در حال حاضر نایب رئیس باشگاه است، به خاطر رابطه نزدیکی که با موراتی دارد، قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد.