به گزارش افکارنیوز،

امیر قلعه نویی درباره درگذشت منصور پورحیدری اظهار داشت:یک بزرگی می گوید وقتی انسانی به دنیا می آید خودش گریه می کند و همه می خندند.خدا کند وقتی می رود،همه گریه کنند و خودش بخندد.

وی افزود:آمدن مردم نشان می دهد که پورحیدری بزرگ زندگی کرد.حضور چند هزار نفره مردم بهترین پیام برای بزرگی پورحیدری بود.روحش شاد.