به گزارش افکارنیوز،

سید جلال به خاطر درگیری با مهدی رحمتی در دربی 84 یک جلسه محروم شده است. هم چنین کمال کامیابی نیا که به دلیل دریافت کارت قرمز محرومیتش را در دربی سپری کرد به دلیل یک جلسه محرومیت انضباطی مقابل سپاهان نیز قادر به بازی کردن نیست.

اما تلاش های باشگاه پرسپولیس در این یکی دو روز برای اعاده دادرسی در خصوص این دو پرونده ره به جایی نبرد و کمیته انضباطی به صراحت اعلام کرد این آراء قابل تغییر نیستند. 

جالب اینکه اسماعیل حسن زادهرئیس کمیته انضباطی دیروز گفته بود بنا داشتند کمال را دو جلسه محروم کنند اما در نهایت به یک جلسه بسنده کردند. ضمن اینکه رای او پیش از دربی صادر شده بود اما دبیر کل ترجیح داد این رای بعد از دربی اعلام شود. 

بی شک و با توجه به سخت گیری های کمیته انضباطی در مورد آراء صادره در مورد پرسپولیسی هااحتمالا رای رحمتی هم تغییر نخواهد کرد.