به گزارش افکارنیوز،

بابک تختی پسر جهان پهلوان تحتی با توجه به ثبت نام ورزشکاران برای انتخابات شوراها در صفحه توئیترش مطلبی را منتشر کرد.

 
تختی نوشت:" کاش در این سال نو ورزشکاران از پست های شورای شهر چشم پوشی کنند. هر خدمتی که می شد تاکنون باید کرده باشند. کمی هم نگرانی برای حرمتی که ذره ذره در طول تاریخ گرد هم آمده، بد نیست. با برگشتن به زندگی شهروندان معمولی هم ارج و قرب بیشتری دارند و هم جلو صدمات بیشتر را می گیرند."