به گزارش افکارنیوز،

فرنوش شیخى دربازه پیوستن کاوه رضایى به یک تیم بلژیکى، متن زیر را منتشر کرد.

همسر عزیزم با تمام قلبم این شروع جدید را به تو تبریک مى گویم.

مى دانم که گرفتن این تصمیم برایت تا چه اندازه سخت بود و مجبور شدى به خاطر پیشرفت و هدف هایى که دارى پا روى خواسته قلبى ات بگذارى.
 
به این باور إیمان دارم که همانند فصل گذشته مى درخشى و تمام هوادارانى و کسانى که امروز ناراحت هستند را از رفتنت سربلند مى کنى بیشتر از همیشه به تو افتخار مى کنم.
 

پست جدید همسر کاوه رضایى