به گزارش افکارنیوز،

 کرار با جمله ای عجیب در خصوص فراز کمالوند گفت: کمالوند دومین مربی برتر در قاره آسیاست.

کرار همچنین گفت: ما تیم صنعت نفت را مثل خانه خودمان می دانیم و اگر مسئول یا بزرگی مثل آقای کمالوند برود ما هم ول می کنیم و می رویم. ایشان برای ما می جنگد و ما هم پشت مربی مان هستیم و اگر قرار است جریمه شویم خب اشکال ندارد جریمه شویم. ما آمدیم در این شهر تا برای مردم فوتبال بازی کنیم، من عرب هستم و چون اکثر مردم آبادان عرب هستند بیشتر برای این تیم می جنگم. اگر قرار است بدون پول بازی کنم این کاررا می کنم. باشگاه باید قدر این بازیکنان را بداند و در کل نظر، نظر کادرفنی است و اگر قرار است جریمه شویم مشکلی نیست.