به گزارش افکارنیوز،

برانکو در اینستاگرام نوشت: سرمای20-°C ، گرمای 40+°C، آلودگی، زمین لرزه ...هرگز ( از تمرین) دست برندارید.