به گزارش افکارنیوز،

رضا عنایتی بعد از تساوی ذوب آهن پستی اینستاگرامی منتشر کرد.