به گزارش افکارنیوز،

علی علیپور پس از زدن دومین گل به پیکان نوشته زیر پیراهنش را نشان داد؛ «من عاشق پرسپولیسم»!