به گزارش افکارنیوز،

 مهدی تاج درباره بحث تحقیق و تفحص مجلس از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس  گفت: همانطور که قبلا بارها گفته شد فدراسیون فوتبال و شخص اینجانب هیچ نگرانی از موضوع تحقیق و تفحص نداریم و این را یک فرصت استثنایی و تاریخی می دانیم. این در حالی است که برخی با فرافکنی دنبال این هستند که به اهداف خاص خود برسند که نشان دهند فدراسیون با این فرآیند مخالفت است و یا دو باشگاه به دنبال ایجاد شرایط تحقیق و تفحص نیستند.

وی افزود: به همراه مدیران دو باشگاه بر این موضوع تاکید داریم که روند فعالیت باشگاه ها می بایست طبق قانون ۱۰ ساله  منطبق بر ضوابط AFC و در واقع قوانین تجارت پیش بروند. در این میان هیچ اظهارنظر خاصی مبنی بر عدم تحقیق و تفحص از جانب بنده و مدیران دو باشگاه گفته نشده است و هیچ گونه منعی برای ورود نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص وجود ندارد.

تاج خاطرنشان کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه باشگاه ها از ۱۰ سال پیش تاکنون طبق درخواست AFC باید بر اساس قانون تجارت اداره شوند که این رسیدگی می بایست صرفا بر اساس قانون‌ تجارت انجام شود و  در صورت احراز تخلف هیچگونه منعی برای رسیدگی های بعدی وجود ندارد.