به گزارش افکارنیوز،

با توجه به اینکه هواداران تیم فوتبال استقلال براى دیدار مقابل صنعت نفت نتوانستند در ورزشگاه تختى آبادان حضور پیدا کنند در همین راستا عبداللهى سرپرست استقلال به این موضوع واکنش نشان داد و گفت:متاسفانه با باز شدن درب هاى ورزشگاه برخى بدون بلیت به ورزشگاه آمدند.در این مورد با فتاحى صحبت کردم و قرار شد در این زمینه اقدام کنند.

او ادامه داد: شاید پشت دروازه جایى به ما تعلق گیرد اما در هر صورت باید اقداماتى انجام شود تا هواداران ما بتوانند به ورزشگاه بیایند .این طور نمى شود که جایگاه هواداران تیم استقلال گرفته شود.