به گزارش افکارنیوز،

علی کریمی از عادل فردوسی پور خواسته به جای گیر دادن به باشگاه ها برود برنامه ای درست کند و از ساکت بپرسد چرا تیم ملی جوانان پورغلامی در بازگشت به فرودگاه امام مجبور شدند لباس هایی که 3،4 ماه در اختیارشان را از تن دربیاورند و تحویل سرپرست دهند و....