به گزارش افکارنیوز،

تیام بازیکن سنگالى مورد نظر استقلالى ها پس از ورود به تهران طى نشستى با سید پندار توفیقی معاون ورزشی استقلال به توافق اولیه با آبى پوشان دست یافت.

این بازیکن با امضاى قراداد خود از امروز صبح تست هاى پزشکی را انجام مى دهد و مدیران استقلال نیز پیگیر کارهای مربوط به ITC او هستند .تیام از لحاظ پزشکی مشکلی ندارد و مورد تایید است.

تیام پس از بویان که روز گذشته به استقلال پیوست دومین بازیکن خارجى است که با قراردادی به مدت یک فصل به جمع آبى پوشان اضافه شد.