به گزارش افکارنیوز،

پندار توفیقی درباره نشست امروز هیئت مدیره استقلال گفت: جلسه هیئت مدیره درباره مسائل جارى باشگاه و مالى بود که میان اعضا بردار شد. همچنین شفر با حضور در این جلسه گزارشى را بابت چند ماه حضورش در استقلال به هیئت مدیره ارائه داد. از طرفى تقاضاى همکارى میان گروه براى رقابت هاى آسیایى مطرح شد.

او در اینکه چرا گومز جذب نشد بیان کرد: ممکن است هر بازیکنى با حضور در یک باشگاه تست پزشکى دهد و قبول شود اما او در یک باشگاه دیگر نتواند موفق باشد، یا باشگاهى هفته اى یک بار بازى دارد اما ما چهار روز یک بار بازى خواهیم کرد. بنابراین نوع بازیکنى که جذب مى کنیم فرق دارد. بازیکن باید توانایى اش کامل باشد تا جذب کنیم. گومز مشکلاتى داشت که ممکن بود در بازى هاى سنگین کنار ما نباشد. ضمن اینکه او همان موقع هم ورم پا داشت و حداقل 2 هفته زمان مى برد تا سالم شود. گومز توسط پزشکان تایید نشد و شفر هم سراغ گزینه هاى دیگر رفت. ما 2 بازیکن جدید و خوب جذب کردیم و باید منتظر بمانیم تا کار آنها را در تیم ببینیم.

 او در مورد بازیکنانى که شفر خواستار آنها بود و جذب نشدند گفت: تعداد زیادى از بازیکنان را از پاى پرواز بازگردانند که بهتر است در این مورد حرف نزنیم ، اکنون 2 بازیکن خوب گرفتیم .

توفیقى در مورد اینکه تیام خواستار شماره 7 شده گفت: اصلا بحث شماره نیست، تیام یک بازیکن حرفه ای است و درخواستی برای شماره 7 استقلال نداشته است، ما در ایران بیشتر دنبال شماره هستیم.

معاون ورزشى باشگاه استقلال درباره وضعیت قائدى بیان کرد: شرایط قائدی بهتر شده است و پیگیر کارهای او هستیم تا به زودی به تهران منتقل شود. او هم اکنون به فیزیوتراپی در ICU مشغول است تا بتواند راه برود و با توجه به اینکه جوان است امید داریم تا زودتر خوب شود. حتى نام قائدی را برای جام باشگاه های آسیا رد کردیم و امید داریم او هرچه سریعتر به جمع ما ضافه شود و ان شاالله به سلامت باز مى گردد.