به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم اسفند ماه به مسائل مختلف ورزش و دربی 86  اختصاص دارد.

اصلاحات در راه است/استقلال، باهوش و زرنگ/مسلمان سپاهانی شد

اصلاحات در راه است/استقلال، باهوش و زرنگ/

اصلاحات در راه است/استقلال، باهوش و زرنگ/

اصلاحات در راه است/استقلال، باهوش و زرنگ/

اصلاحات در راه است/استقلال، باهوش و زرنگ/

اصلاحات در راه است/استقلال، باهوش و زرنگ/

روزنامه‌های ورزشی دوازدهم اسفند ماه؛

روزنامه‌های ورزشی دوازدهم اسفند ماه؛

روزنامه‌های ورزشی دوازدهم اسفند ماه؛