به گزارش افکارنیوز،

محسن کریمی که چند روز پیش در تمرین تیم استقلال در برخورد با بازیکن جوان این تیم از ناحیه رباط صلیبی آسیب دید امروز تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

این بازیکن امروز در بیمارستان آتیه تهران بستری و پای خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد.