به گزارش افکارنیوز،

محسن مسلمان با وجود نیمکت نشینی در تیم پرسپولیس شرایط روحی و روانی خوبی دارد.

او دیشب در بازگشت از مشهد به همراه تیم در هواپیما مدام با هم تیمی هایش در حال گفتگو و خوش و بش بود و اتفاقا شرایط روحی و روانی خوبی داشت و می گفت و می خندید. شاید بازیکن دیگر جای او بود در این وضعیت از نظر روحی و روانی بهم ریخته بود و نمی توانست در روابط اجتماعی حتی با هم تیمی های خود این قدر اکتیو باشد.

شاید این بدین معنی است که محسن به رفع مشکل حضور خود در ترکیب تیم امیدوار است و می خواهد در تیم بماند. البته در فوتبال هر اتفاقی محتمل به نظر می رسد. شاید او می خواهد با خاطره ای خوش از تیم جدا شود.