به گزارش افکارنیوز،

امیدعالیشاه گفت: سربازی ام تمام شده و به دنبال تکمیل پرونده ام هستم تا بتوانم به پرسپولیس بازگردم.درحال حاضر مشکلی ندارم و تا هفته دیگر کارم تمام می شود.

وی افزود: خدمتم به پایان رسیده و پس از پایان مراحل اداری که هفته دیگر است صحبت های لازم را انجام خواهم داد.

رییس تربیت بدنی ارتش در خصوص وضعیت عالیشاه گفت: امید عالیشاه چون درحال حاضر دوره خدمت سربازی‌اش در تیم تراکتورسازی به پایان رسیده هیچ مشکلی برای بازگشت به تیم پرسپولیس ندارد.