به گزارش افکارنیوز،

در دقیقه 34 بازی ساسان انصاری با برخورد به امید نورافکن در سمت چپ محوطه جریمه به زمین افتاد اما محمدرضا اکبریان این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.


بعد از این صحنه منصور ابراهیم زاده که معمولا چهره آرامی در کنار خط دارد به شدت به داور بازی اعتراض کرد تا جایی که نیمکت نشینان سپاهان مجبور شدند او را آرام کنند.


البته آنطور که تصویر آهسته این صحنه مشخص بود به نظر تصمیم اکبریان درست بود و داور در این صحنه به درستی این صحنه را پنالتی اعلام نکرد.