به گزارش افکارنیوز،

وحید امیری دو روز قبل در کمپ لکوموتیو مسکو مقابل خبرنگاران داخلی و خارجی ایستاد و گفت: «درست است که هواداران تیم ملی دوست دارند نتیجه خوبی بگیریم اما فراموش نکنید که تیم ملی نیز شرایط خاصی داشته و توقع از تیم ملی باید منطقی و منطق بر امکاناتی باشد که به ما داده شد.» 

این حرف امیری را باید جدی تلقی کرد. با حرف زدن می توان هر حریفی را شکست داد اما مهم این است که منطقی جلو برویم و ببینیم که در دوران آماده سازی، چه چیزی کاشتیم تا بتوانیم امروز برداشت کنیم. با این حال امیدواریم تیم ملی بتواند بهترین نتایج را به دست بیاورد و بیش از همه انتظارات، پیش برود.