امیر عابدینی در گفت و گو با فارس در مورد وضعیت نقل و انتقال داماش گیلان گفت: قوه قضائیه با انتقال امتیاز تیم فوتبال داماش گیلان به حسین هدایتی موافقت کرد. دلیل مخالفت اولیه قوه قضائیه با انتقال داماش این بود که میخواستند رضایت صاحب مجمع باشگاه را بگیرند که این رضایت جلب شده است. مورد دوم اینکه طبق فرمایش اژهای که کاملا هم درست بود کارشناس دادگستری باید روی امتیاز تیم فوتبال داماش قیمت گذاری میکرد. ما تمام موارد لازم را برای قیمت گذاری تهیه کردیم و در اختیار کارشناس دادگستری قرار دادیم.

وی در مورد چه قیمتی برای امتیاز تیم فوتبال داماش گیلان پیش بینی می‌کند اظهار داشت: می‌خواهیم امتیاز تیم فوتبال داماش را واگذار کنیم و قصد واگذاری امتیاز باشگاه را نداریم. زمانی امتیاز تیم فوتبال لیگ برتری ارزشمند بود اما امروزه همه فروشنده امتیاز تیم‌ها هستند و قیمت زیادی ندارد به ویژه اینکه تیم در شهرستان است و نباید از استان هم خارج شود. با این شرایط تصور می‌کنم با توجه به بدهی ۶ میلیارد و هفتصد میلیون تومانی داماش تا آخر فصل هدایتی رقمی در حدود یک میلیارد تومان بدهد خوب است. یعنی در مجموع ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان.

مدیرعامل داماش گیلان در مورد اسم تیم بعد از واگذاری تاکید کرد: داماش استیل آذین که گفته شد فقط یک پیشنهاد بود اما باید نامی انتخاب شود که مردم با آن احساس نزدیکی و قرابت کنند. اکنون مردم به داماش انس دارند. اسمی انتخاب میکنیم که مردم راضی باشند.