به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

روزنامه‌های ورزشی ششم آذر

انتهای پیام/