به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفتم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر

روزنامه‌های ورزشی هفتم آذر