به گزارش افکارنیوز،

وریا غفوری فصل قبل در هفته های پایانی در پست وینگر راست بازی کرد و کی روش به دلیل آنچه تغییر پست او خوانده بود این بازیکن را از لیست مسافران جام جهانی خط زد.

غفوری در این فصل هم در چند بازی در پست وینگر راست بازی کرد اما کی روش نه تنها نام او را خط نزد، بلکه ترجیح داد در بازی دوستانه امشب برابر فلسطین از این بازیکن در پست وینگر راست استفاده کند، همان پستی که شفر اعتقاد دارد در آن کارآیی بیشتری دارد.

وریا غفوری در بازی با فلسطین از دقیقه 60 وارد زمین شد و در پست وینگر راست بازی کرد، تصمیمی که می تواند به این معنا باشد که کی روش قصد تعویض پست او را دارد.