به گزارش افکارنیوز،

بازی‌های گروه سوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا از روز دوم فروردین‌ماه با حضور تیم‌های فوتبال امید ایران، عراق، یمن و ترکمنستان در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.
برنامه و ساعت برگزاری مسابقات به این شرح است:
مسابقات گروه سوم از دور مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا – ورزشگاه پاس قوامین تهران
دوم فروردین ۱۳۹۸ 
عراق – یمن ساعت ۱۵:۴۵
ایران – ترکمنستان ۱۸:۴۵
چهارم فروردین
ترکمنستان – عراق ۱۵:۴۵
ایران – یمن ۱۸:۴۵
ششم فروردین
ترکمنستان – یمن ۱۵:۴۵
ایران –عراق ۱۸:۴۵