سرويس ورزشي افكار نيوز- هنوز باور اينكه باشگاه ذوب آهن آرام ترين وبانظم ترين باشگاه ايران اينچنين درگيرحواشي وجنجال شده،برايمان سخت است.
به گزارش افکار نیوز ماجرا از بازداشت مدیران سابق این باشگاه آغاز و بعدتر با مشکلات مالی تشدید شد.

به گزارش افکار نیوز، به یکباره همه چیز نابود شد. مجموعه ای که درنظم وانضباط حرف اول را می‌زد و همه را به تحسین واداشته بود، به گرداب مشکلات فرورفت وهنوزکه هنوزاست با این مشکلات دست وپنجه نرم می کند.

مدیریت جدید هیچگاه نتوانست حواشی راکنترل کرده و بر اوضاع مسلط شود. ابراهیمی تنها می توانست جلسه بگذارد؛ جلساتی که البته هیچ خروجی مثبتی هم نداشت. در بحبوحه همین مشکلات بود که صحبت از انحلال تیم‌های غیرفوتبالی باشگاه پیش آمد.

برخی می‌گفتند مدیریت کارخانه تمایلی به تیمداری در بخش ورزش قهرمانی ندارد و ازبابت اتفاقات رخ داده، چندان هم ناراضی نیست وعده‌ای هم مطرح شدن بحثانحلال را بهانه‌ای برای گرفتن امتیازات ازاستانداری یا هرارگانی که بتواند کمک کند، می‌دانستند.

درچنین اوضاع واحوالی، تیم فوتبال ذوب آهن، کجدارومریزبه راه خود ادامه می داد. بحثبی پولی که بالاگرفت، مشکلات این تیم هم بیشتر شد.

قهر، اعتصاب، تمرین نکردن. کارچنان بالاگرفت که شنیده شد عده ای ازبازیکنان تصمیم گرفته اند عمداً ببازند تا تیم نتیجه نگیرد! برخی هم می گفتند ابراهیم زاده خودش اعتصاب ها را رهبری می‌کند. بزرگ‌ترهای تیم به میل خود تمرین را تحریم کردند، سرپرست تیم عوض شد، مدیریت باشگاه هم مدام مصاحبه می‌کرد وازبی پولی می‌نالید.

بازیکنان می گفتند " نه پول ما رامی‌دهند نه حتی انگیزه ای برایمان باقی گذاشته‌اند، هیچ امیدی به آینده نداریم. " ذوب هر روز بدتر از روز قبل می‌شد وهرهفته بدترازهفته قبل نتیجه می‌گرفت. ابراهیم زاده به زمین وزمان ونیروهای ماورائی و زمینی و… متوسل شد که این باخت هاراتوجیه کند. تیمی که تاچندماه پیش با درخشش خیره‌کننده خوددرآسیا، همه را به تحسین واداشته بود، حالا به حال نزاری دچارشده بود که باورکردنی نبود.

از جام حذفی حذف شد، از لیگ قهرمانان کنار رفت و درلیگ برتر هم، چنان نتایج ضعیفی کسب کرد که نگران شدیم نکنداین تیم به دسته یک برود. ‌

درتمام این چندماه تمام بهانه مسئولان ذوب، بی پولی بود اما یک نفرنبودبگوید تیم که همانتیم است، مربی هم همان مربی، فصل قبل هم این بازیکنان ماه‌ها پول نمی گرفتند ولی چرا آن موقع، آن نتایج را گرفتند وحالا … ‌

بيپولي، بهانه كم كاري بازيكنان، درجازدن مربي و عجز و درماندگي مديريت باشگاه دراداره كردن اموردراين چهار ماه و اندي بوده است. بماند كه شنيدهميشود درطول اين چندماهي كه همه ميگفتندهيچ كمكي به ذوبآهن نشده، يك رقم ميلياردياز سوي كارخانه به خزانه باشگاه واريز شده! فعلاً كه ذوبيها شرايط خوبي ندارند و اگر اوضاع همينگونه ادامه پيداكند، معلوم نيست سرنوشت تيمي كه يك روز، همه حسرت آن را ميخوردند و تحسينش مي كردند،چه خواهدشد ...