به گزارش افکارنیوز،

برزیل با تیته در کوپا امریکا به دنبال کسب عنوان قهرمانی است و در این راه ابزارهای مناسبی در دست دارد.

 بر اساس خبر رسانه (A Bola) در صورتی که برزیل در کوپا امریکا عنوان قهرمانی را کسب نکند سران فدراسیون فوتبال برزیل برای هدایت طلایی پوشان با مورینیو وارد مذاکره خواهد شد.

این در حالی است که مورینیو با  افکار تدافعی و برزیل با شیوه بازی تهاجمی در جهان معروف هستند.