الاخره از آرایش جدید پرسپولیس رونمایی شد. کالدرون برای این تیم آرایش ۳-۳-۴ را در نظر گرفته تا فرصت بازی به وینگرهای بیشتری برسد. در همین مسابقه مقابل پارس‌جنوبی‌جم علاوه بر ترابی و روستایی که در دو سمت خط حمله به بازی رفتند، وحید امیری و امید عالیشاه هم از یک خط عقب‌تر وظیفه خلق موقعیت را داشتند.

اخبار ورزشی- اتفاقا کلیدی‌‌ترین پاس نیمه اول را هم امید عالیشاه داد. بازیکنی که در جریان بازی‌های فصل گذشته فقط ۲ پاس‌گل داده بود ( ۳ پاس گل دیگرش از روی ضربات ایستگاهی بود) و طبق آمار متریکا در هر مسابقه کمتر از یک پاس‌کلیدی می‌داد. تغییر پست عالیشاه حسابی جواب داد و در این مسابقه دو پاس فوق‌العاده را ارسال کرد. عالیشا‌ه در نیمه نخست با پاسی تماشایی، محمد نادری را در نزدیکی شش قدم صاحب بهترین موقعیت بازی کرد. ولی نادری ضربه‌اش را به آسمان کوبید.

در نیمه دوم هم عالیشا‌ه با فراری تماشایی به عمق دفاع حریف زد. پاس آخر عالیشاه که در شرایطی نامتعادل هم ارسال شد، فرصت خیلی خوبی را برای وحید امیری ایجاد کرد. ولی امیری هم قدر پاس‌ فوق‌العاده امید را ندانست تا عالیشاه در روزی که بیشترین شباهت را به روزهای اوجش داشت، در ثبت پاس‌گل ناکام بماند.