به گزارش افکارنیوز،

 شجاع خلیل‌زاده که باز هم از حضور در اردوی تیم ملی بازمانده است با خطاب قرار دادن علی کریمی، به حسرت خود در عدم حضور از اردوی تیم ملی ایران بدین شکل واکنش نشان داد:

پست اینستاگرامی شجاع خلیل‌زاده
پست اینستاگرامی شجاع خلیل‌زاده