به گزارش افکارنیوز،

فنایی کارشناس داوری تصمیم داور در اعلام پنالتی گل گهر علیه استقلال را اشتباه خواند.

اخبار ورزشی- محمد فنایی در خصوص پنالتی که به نفع گل گوهر اعلام شد اظهار داشت:تعجب می کنم چطور داور این صحنه را پنالتی اعلام کرد. چند بار صحنه را دیدم و متوجه نشدم داور بر چه اساسی این پنالتی را اعلام کرد؟

وی در ادامه افزود:حتی اگر داور خطای اول را هم مدنظر قرار داده باشد، باز هم آن خطا پنالتی نبود. واقعا نمی دانم اکرمی بر چه اساس این پنالتی را گرفت؟