به گزارش افکارنیوز،

مادر مرحوم  احمد رضا شاکر  در رابطه با صدور حکم قطعی پرونده  مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران اظهار داشت: شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر، رای قطعی پرونده مهدی قائدی را صادر کرده است.  صبح برای من پیامک آمد و من هم به دادگاه مراجعه کردم و گفتند همان حکم قبلی تایید شده و این حکم قطعی است.

اخبار ورزشی- او در ادامه افزود: فقط ۲۰۰ ساعت کار اجباری از حکم قطعی حذف شده  و زندان تعلیقی هم به قوت خودش باقی است و ثابت شد که او در سانحه رانندگی پشت فرمان بوده است.