به گزارش افکارنیوز،

با گذشت نزدیک به دو سال از سانحه رانندگی برای مهدی قائدی و چهار نفر از سرنشینان خودرو که  منجر به جانباختن احمدرضا شاکر، دوست صمیمی قائدی شد، رای نهایی درباره این پرونده از سوی دادگاه بوشهر صادر شد.

اخبار ورزشی - علی حسن‌پور در بوشهر در ارتباط با حکم نهایی پرونده مهاجم جوان استقلال اظهار داشت: حکم صادره از مرجع بد‌وی در خصوص اقای مهدی قایدی مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل و صدمه بدنی غیر عمدی با حذف مجازات تکمیلی در شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر تایید و به مرحله قطعیت رسید.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: قائدی قبلا در شعبه۱۰۴دادگاه کیفری دو بوشهر به پرداخت دیه در حق اولیای دم و همچنین از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ 36 میلیون ریال جزای نقدی بعنوان جایگزین یک سال حبس تعزیری و انجام 200 ساعت آموزش رایگان فوتبال به نونهالان و نوجوانان محکوم شده بود که  منجر به اعتراض قائدی شده بود.

رای دادگاه به شرح زیر است:

راجع به تجدیدنظرخواهی : ۱- آقای غلامحسین داوردان به وکالت از اولیاء دم مرحوم احمد رضا شاکر از خانم فاطمه باقری و آقای عبدالکریم شاکر نسبت به دادنامه شماره ۱۸۲ ۹۸۰۰۰ صادر شده از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری در بوشهر از حیث تبدیل حبس آقای مهدی قائدی به جزای نقدی ( جایگزین حبس ) به اتهام بی احتباطی در امر رانندگی منجر به فوت در حالی که فاقد پروانه رانندگی بوده است ۲- آقایان نادر آران و عباس سلطانی منفرد به وکالت از آقای مهدی قائدی از همان دادنامه از جهت تعارض دادنامه با واقعیات موجود و نتیجه محکومیت موکل به اتهام فوق ، چون ایراد و اعتراض خاص و موثری عنوان نشده تا مورد امعان نظر قرار گیرد و تجدیدنظرخواهی از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.

لذا مستند به شق الف ماده ۴۵۵ از قانون مارالذکر تجدیدنظرخواهی ظرفین را مردود و ضمن حذف مجازات تکمیلی رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.

به گزارش فارس، در رای اولیه قائدی به عنوان راننده ماشین شناخته و محکوم شد. مهاجم جوان و گلزن استقلال اما به رای صادر اعتراض کرد. دادگاه سرانجام حکم نهایی را امروز اعلام کرد و این مهاجم جوان استقلال به پرداخت دیه کامل محکوم شد.