جلسه‌ای بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاون حقوقیباشگاه سپاهان درباره رای صادر شده دیدار باتیم فوتبال پرسپولیس تهران فردا (شنبه) برگزار می‌شود تا مسئولان سپاهان  بعد از جمع بندی، مستندات جدیدی را برای اعتراض به رای به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ارائه دهند.  

اخبار ورزشی - یکی از مدیران باشگاه سپاهان ضمن تایید این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به نظرم رای صادر شده  اجحاف در حق باشگاه سپاهان است و به همین علت جلسه‌ای فردا بین مسئولان باشگاه برگزار می‌شود تا برای اعتراض به این رای تمهیدانی اندیشیده شود و مستندات جدیدی را به کمیته استیناف ارائه بدهیم. ما برای اعتراض به رای صادر شده یک هفته فرصت داریم و قصد داریم این مرتبه مدارک و دفاعیات محکمه پسندی ارائه بدهیم تا کمیته استیناف مجاب شود که در صدور رای تجدید نظر کند.