به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هجدهم اردیبهشت ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

توافق ۱۱۰ میلیاردی/ پیشنهاد ژاپنی برای هافبک پرسپولیس/ پروژه برکناری سعادتمند ناکام ماند

توافق ۱۱۰ میلیاردی/ پیشنهاد ژاپنی برای هافبک پرسپولیس/ پروژه برکناری سعادتمند ناکام ماند

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ اردیبهشت