به گزارش افکارنیوز،

سایت رسمی تیم فوتبال ریوآوه پرتغال، تمامی اعضای این تیم شامل بازیکنان و کادر فنی یک هفته پس از آغاز تمرینات گروهی برای دومین‌بار تست کرونادادند. مثل دور نخست تست‌های صورت گرفته هیچ مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا میان اعضای تیم فوتبال ریوآوه مشاهده نشد.

اخبار ورزشی- بر اساس این گزارش، بازیکنان، مربیان و دیگر اعضای تیم ریوآوه به انجام اقدامات پیشگیرانه در طول تمرینات و زندگی شخصی مبادرت می‌ورزند و به اهمیت آن آگاه هستند. البته منفی بودن نتیجه تست کرونا باعث تغییر روند تمرینی تیم ریوآوه از سوی کارلوس کاروالیال (سرمربی) نمی‌شود.