به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم شهریور به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

علیمنصور جدی‌ترین گزینه آبی‌ها! / آپدیتِ پرسپولیس/ پرتغال در تسخیر پسر بوشهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

علیمنصور جدی‌ترین گزینه آبی‌ها! / آپدیتِ پرسپولیس/ پرتغال در تسخیر پسر بوشهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ شهریور