به گزارش افکارنیوز،

مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت:

چون چرخ به کام یک خردمند نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد وارزوها همه هشت

چه مور خورد به گور وچه گرگ به دشت

مهران احمدی