به گزارش افکارنیوز،

 برزو ارجمند با انتشا راین عکس نوشت: 

بیست و دو سال پیش ، همراه با حبیب خان دهقان نسب ، فیلم سینمایی سفر سرخ ساخته ی حمید فرخ نژاد که توقیف شد26m

برزو ارجمند