به گزارش افکارنیوز،

روزبه حصاری با انتشار این عکس نوشت: هوالمطلوب 

- همه رودها به دریا می ریزند، زیرا دریا از آنها فروتر است، فروتنی به دریا قدرت می بخشد، اگر می خواهید زندگی مردم دیگر را سامان بخشید، فروتر از آنها قرار گیرید.

تائو ت چینگ

خیلى وقت پیش یکى از دوستان ارزشمندم کتاب تائو ت چینگ رو به من معرفى کرد که واقعا ممنونشم

تو فضاى آشفته،مستاصل،مضطرب و عصبى این روزها که من مطمئنم هیچ کدوممون مقصرش نیستیم خوبه یه ورقى بزنیم خودمون رو

ما همه مخلوق اراده ى معبود ى هستیم که فقط خیر میخواهد و این زنجیره ناگسستنى است

خودمون رو سرزنش نکنیم

امیدوار باشیم

و ایمان داشته باشیم در مسیر خیر هستیم

و خود را به مثابه دانه اى از تسبیح یا حلقه اى از زنجیر ه ى خیر دریابیم و محافظت کنیم

که به راستى در زنجیره ى زیست هر دوست حلقه ایست طلایى

یا على

عکس از محمد دارایى عزیزم

روزبه حصاری