به گزارش افکارنیوز،

رضا شیری با انتشا این عکس نوشت:

یا شاه نباش یا اگه میخوایى باشى شاه دل باش.

موندنى ترین سلطنت دنیا سلطنت به دلهاست.

 

رضا شیری