به گزارش افکارنیوز،

علیرضا خمسه با انتشار این ویدئو نوشت: 

لطفا ماسک بزنیم همپای مدافعان سلامت.